Нашите Стандарти на общността са ръководство за това, което е и не е позволено във FRIENDS.DOG. В този дух молим членовете на общността във FRIENDS.DOG да следват тези указания. 

 

НАСИЛИЕ И ПОДСТРЕКАТЕЛСТВО 

Нашата цел е да предотвратим потенциална офлайн вреда, която може да е свързана със съдържание във FRIENDS.DOG. Тъй като разбираме, че хората често изразяват презрение или несъгласие, като заплашват или призовават за насилие по несериозни начини, ние премахваме език, който подбужда или подпомага сериозно насилие. Премахваме съдържание, деактивираме профили и работим с правоприлагащите органи, когато вярваме, че съществува реален риск от физическа вреда или преки заплахи за обществената безопасност. Също така се стараем да вземаме предвид езика и контекста, за да можем да разграничим случайните изявления от съдържанието, което представлява правдоподобна заплаха за обществената или личната безопасност. За определянето на това дали дадена заплаха е правдоподобна може да вземем предвид и допълнителна информация, като например обществената видимост и рисковете за физическата безопасност на лицето. 

 

ОПАСНИ ЛИЦА И ОРГАНЗАЦИИ 

В опит да предотвратим и възпрепятстваме вредите в реалния свят, ние не разрешаваме присъствие във FRIENDS.DOG на организации или лица, които прокламират насилствени мисии или участват в насилие. Това включва организации или лица, замесени в следното: 

Терористична активност 

Организирана омраза 

Масови убийства (включително опити за убийство) или многократни убийства 

Трафик на хора 

Организирано насилие или престъпна дейност 

Също така премахваме съдържание, което изразява подкрепа или похвали за групи, лидери или лица, участващи в такива дейности. 

 

КООРДИНИРАНЕ НА ВРЕДА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

В опит да предотвратим и възпрепятстваме вредите в реалния свят, ние не разрешаваме присъствие във FRIENDS.DOG на организации или лица, които прокламират насилствени мисии или участват в насилие. Това включва организации или лица, замесени в следното: 

Терористична активност 

Организирана омраза 

Масови убийства (включително опити за убийство) или многократни убийства 

Трафик на хора 

Организирано насилие или престъпна дейност 

Също така премахваме съдържание, което изразява подкрепа или похвали за групи, лидери или лица, участващи в такива дейности. 

 

ИЗМАМИ 

В опит да предотвратим измамна дейност, която може да навреди на хора или фирми, премахваме съдържание, което целенасочено заблуждава, умишлено представя невярно или по друг начин мами или експлоатира други лица за пари или имущество. Това включва съдържание което търси да координира или популяризира тези дейности, използвайки нашите услуги. 

Позволяваме на хората да повишават осведомеността и да образоват другите, както и да заклеймяват тези дейности. 

 

САМОУБИЙСТВО И САМОНАРАНЯВАНЕ 

Безопасността на хората, които използват нашите приложения, е изключително важна за нас. Редовно се консултираме с експерти по самоубийства и самонараняване, за да подпомогнем информирането на нашите политики и правоприлагане и работим с организации по целия свят, за да предоставим съдействие на хора в беда. 

Не позволяваме на хора умишлено или неумишлено да възхваляват или насърчават самоубийство или самонараняване, но позволяваме на хората да дискутират тези теми, тъй като искаме FRIENDS.DOG да бъде пространство, в което хората могат да споделят своя опит, да повишат осведомеността си по тези въпроси и да търсят взаимна подкрепа. 

Дефинираме самонараняването като умишлено и директно нараняване на тялото, включително самоосакатяване и хранителни разстройства. Премахваме съдържание, което насърчава самоубийство или самонараняване, включително белетристично съдържание, като например миймове или илюстрации, и съдържание със самонараняване, което е графично, независимо от контекста. Също така премахваме съдържание, което идентифицира и негативно се насочва към жертви или оцелели от самоубийство или самонараняване сериозно, с хумор или риторика, както и изображения на самоубийство или самонараняване в реално време. Съдържанието относно възстановяване от самоубийство или самонараняване, което е позволено, но може да съдържа изображения, които могат да бъдат обезпокоителни, като например излекуван белег, се поставя зад екран за чувствителност. 

Когато хората публикуват или търсят съдържание, свързано със самоубийство или самонараняване, ние ще ги насочим към местни организации, които могат да окажат подкрепа, и ако някой е изложен на непосредствен риск да се самонарани, ще се свържем с местните спешни служби, за да му помогнем. 

По отношение на съдържанието на живо, експертите ни казват, че ако някой казва, че възнамерява да направи опит за самоубийство в предаване на живо, трябва да оставим съдържанието възможно най-дълго време, тъй като колкото по-дълго някой говори пред камерата, толкова по-вероятно е негов приятел или член на семейството да се обади на службите за спешна помощ. 

Въпреки това, за да сведем до минимум риска другите да бъдат повлияни негативно от гледането на това съдържание, ще спрем предаването на живо в момента, в който заплахата се превърне в опит. Както бе споменато по-горе, във всички случаи ще се свържем със службите за спешна помощ, ако установим, че някой е изложен на непосредствен риск да се самонарани. 

 

СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗЛОУПОТРЕБА И ГОЛОТА НА ДЕЦА 

Не разрешаваме съдържание, което експлоатира сексуално или застрашава деца. Когато разберем за явна експлоатация на деца, я докладваме на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) в съответствие с приложимите закони. Знаем, че понякога хората споделят голи снимки на децата си с добри намерения; обаче ние по принцип премахваме такива изображения заради потенциален риск от злоупотреба от други хора и за да ви помогнем да предотвратите вероятността други хора да използват изображенията или да злоупотребят с тях. 

 

СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ 

Разбираме важността на FRIENDS.DOG като място за обсъждане и привличане на вниманието към сексуалното насилие и експлоатация. В стремежа си да създадем пространство за този разговор и да насърчаваме безопасна среда, разрешаваме на жертвите да споделят опита си, но премахваме съдържание, което изобразява, заплашва или насърчава сексуално насилие, сексуално посегателство или сексуална експлоатация. Също така премахваме съдържание, което показва, препоръчва или координира сексуални действия с лица, които не са дали съгласието си, за да избегнем улесняването на сексуални действия без взаимно съгласие. 

 

ХУЛИГАНСКО ПОВЕДЕНИЕ И ТОРМОЗ 

Малтретирането и тормозът се случват на много места и в различни форми, от отправяне на заплахи и разкриване на информация, позволяваща идентифициране на личността, до изпращане на заплашителни съобщения и осъществяване на нежелан злонамерен контакт. Ние не толерираме този вид поведение, защото то не позволява на хората да се чувстват в безопасност и уважавани във FRIENDS.DOG. 

Ние правим разлика между обществени личности и частни лица, защото искаме да позволим дискусии, които често включват критични коментари за хора, които са включени в новините или имат голяма публична аудитория. За обществени личности ние премахваме атаки, които са сериозни, както и определени атаки, при които обществената личност е отбелязана директно в публикацията или коментара. За частни лица нашата защита стига дори по-далеч: ние премахваме съдържание, което цели унижаване или засрамване, включително например твърдения за нечия сексуална дейност. Ние осъзнаваме, че малтретирането и тормозът може да имат по-емоционално въздействие върху непълнолетните, поради което нашите политики предоставят по-засилена защита за потребители на възраст между 13 и 18 години. 

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХОРА 

След като се консултираме с външни експерти от цял свят, ние консолидираме няколко съществуващи политики за експлоатация, които по-рано бяха поместени в различни раздели на Стандартите на Общността, в един специален раздел, който се съсредоточава върху експлоатацията на хора и обхваща широк спектър от вредни дейности, които могат да се проявят в нашата платформа. Експертите обмислят и обсъждат тези проблеми под една шапка – експлоатацията на хора. 

В опит да предотвратим и възпрепятстваме вредите, ние премахваме съдържание, което улеснява или координира експлоатацията на хора, включително трафик на хора. Дефинираме трафика на хора като бизнес за лишаване на някого от свобода с цел печалба. Това е експлоатацията на хора, за да бъдат принудени да участватв търговски секс, труд или други дейности против волята им. Той разчита на измама, сила и принуда и унижава хората, като ги лишава от свобода, а в същото време има икономическа или материална полза за други хора. 

Трафикът на хора е многостранен и глобален; той може да засегне всеки, независимо от неговите възраст, социално-икономически произход, етническа принадлежност, пол или местоположение. Приема много форми и всяка дадена ситуация, свързана с трафик, може да включва различни етапи на развитие. Съгласно принудителния характер на тази злоупотреба жертвите не могат да дадат съгласието си. 

Въпреки че трябва да внимаваме да не свързваме трафика на хора и контрабандата на хора, двете могат да бъдат свързани и да се припокриват. Организацията на обединените нации определя контрабандата на хора като закупуване или улесняване на незаконно влизане в държава през международни граници. Без необходимост от принуда или сила, все пак може да доведе до експлоатация на уязвими личности, които се опитват да напуснат страната си на произход, често в търсене на по-добър живот. Контрабандата на хора е престъпление срещу държава и се осланя на движение, а трафикът на хора е престъпление срещу човек и се осланя на експлоатация. 

 

НАРУШЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СНИМКИТЕ 

Поверителността и защитата на личната информация са фундаментално важни ценности за FRIENDS.DOG. Работим усилено, за да защитим самоличността и информацията ви и не позволяваме на хората да публикуват лична или поверителна информация за себе си или за други лица. 

Премахваме съдържание, което споделя, предлага или търси информация, позволяваща идентифициране на личността, или друга лична информация, която може да доведе до физическа или финансова вреда, включително финансова, жилищна и медицинска информация, както и лична информация, получена от незаконни източници. 

Също така предоставяме на хората начини да докладват изображения, за които смятат, че са в нарушение на техните права за поверителност. 

 

ОМРАЗНА РЕЧ 

Вярваме, че хората използват гласа си и се свързват по-свободно, когато не се чувстват нападнати на базата на същността им. Заради това не допускаме омразна реч във FRIENDS.DOG. Тя създава среда на уплах и отлъчване и в някои случаи може да насърчи офлайн насилие. 

Дефинираме омразната реч като пряко атакуване на хората на базата на това, което наричаме „защитени характеристики“: раса, етнос, национален произход, увреждане, религиозна принадлежност, каста, сексуална ориентация, пол, полова идентичност и сериозно увреждане. Дефинираме атаките като насилствена или дехуманизираща реч, вредни стереотипи, изявления за малоценност, изразяване на презрение, отвращение или отхвърляне, ругатни и призиви за отлъчване или изолация. Считаме възрастта за защитена характеристика, когато се споменава заедно с друга защитена характеристика. Също така защитаваме бежанци, мигранти, имигранти и търсещи убежище от най-тежките атаки, въпреки че допускаме коментари и критики на имиграционните политики. По същия начин предлагаме някои защити за характеристики като професия, когато са посочени заедно със защитена характеристика. 

Разбираме, че хората понякога споделят съдържание, което включва нечия друга омразна реч, за да я осъдят или да повишат осведомеността за нея. В други случаи речта, която иначе би могла да нарушава нашите стандарти, може да бъде използвана към самия себе си или по насърчаващ начин. Нашите политики са създадени да оставят място за този тип реч, но изискваме от хората ясно да посочат намерението си. Ако намерението не е ясно, може да премахнем съдържанието. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ С НАСИЛИЕ 

Премахваме съдържание, което прославя насилието или празнува страданието или унижението на другите, защото може да създаде среда, която обезсърчава участието. Позволяваме графично съдържание (с някои ограничения), за да помогнем на хората да повишат осведомеността за проблеми. Знаем, че хората ценят способността да обсъждат важни въпроси, като например нарушения на правата на човека или терористични актове. Също така знаем, че хората имат различна чувствителност по отношение на графичното и насилствено съдържание. Поради тази причина добавяме предупредителен надпис към особено графично или насилствено съдържание, за да не е на разположение на хора под осемнадесетгодишна възраст, и за да може хората да са наясно с графичното или насилствено естество на съдържанието, преди да щракнат, за да го видят. 

 

ЖЕСТОКОСТ И БЕЗЧУВСТВЕНОСТ 

Вярваме, че хората споделят помежду си и се свързват по-свободно, когато не се чувстват като цел заради своите уязвимости. Поради това имаме по-големи изисквания към съдържание, което наричаме жестоко и безчувствено, което определяме като съдържание, насочено към жертвите на сериозни физически или емоционални вреди. 

Ние премахваме изрични опити за подигравка с жертви и маркираме като жестоки явните опити, много от които са във формата на мемета и GIF-файлове. 

 

 

ИНТЕГРИТЕТ НА ПРОФИЛА И АВТЕНТИЧНА САМОЛИЧНОСТ 

Автентичността е същността на нашата общност. Вярваме, че автентичността помага за създаването на общност, в която хората носят отговорност един за друг и пред FRIENDS.DOG по съдържателни начини. Искаме да дадем възможност за разнообразни начини за изразяване на идентичността в нашата глобална общност, като същевременно предотвратяваме кражбата на самоличност. Затова изискваме от хората да се свързват във FRIENDS.DOG посредством името, което използват в ежедневието си. Нашите политики за автентичност имат за цел да създадат безопасна среда, в която хората могат да си имат доверие и да се държат взаимно отговорни. 

За да поддържаме безопасна среда и да даваме възможност за свободно изразяване, ние също така премахваме профили, които са вредни за общността, включително такива, които компрометират сигурността на други профили на нашите услуги. Изградихме комбинация от автоматизирани и ръчни системи за блокиране и премахване на профили, които се използват за постоянна или груба злоупотреба с нашите Стандарти на общността. 

Тъй като премахването на ниво профил е тежко действие, то когато е възможно, ние се стремим да дадем шанс на общността ни да научи нашите правила и да следва нашите Стандарти на общността. Санкциите, включително дезактивирането на профили, са проектирани така, че да бъдат пропорционални на тежестта на нарушението и на риска от вреда за общността. Продължаващите нарушения въпреки многократни предупреждения и ограничения или нарушенията, които представляват сериозни рискове за безопасността, ще доведат до дезактивирането на проила. 

 

СПАМ 

Работим усилено, за да намалим разпространението на спам, тъй като не искаме да позволяваме съдържание, което е предназначено за заблуждаване или се опитва да подведе потребителите, за да увеличи аудиторията зрители. Съдържанието създава негативно потребителско преживяване, разсейва способността на хората да се ангажират автентично в онлайн общности и може да заплаши защитата, стабилността и използваемостта на нашите услуги. Ние също така се опитваме да не позволим на хората да злоупотребяват на нашите платформи, продукти или функции, за да увеличат изкуствено аудиторията на зрителите или за да разпространяват съдържание масово за търговска печалба. 

 

КИБЕРСИГУРНОСТ 

Ние осъзнаваме, че безопасността на нашите потребители включва защитата на личната им информация, профилите им и другите обекти във FRIENDS.DOG, които могат да управляват, както и нашите продукти и услуги в по-широк план. Опитите за събиране на чувствителна лична информация или за участие в неупълномощен достъп чрез измамни или агресивни методи са вредни за автентичната, отворена и безопасна атмосфера, която искаме да насърчим. Поради тази причина не позволяваме опити за събиране на чувствителна потребителска информация или участие в неупълномощен достъп чрез злоупотреба с нашата платформа, продукти или услуги. 

 

НЕАВТЕНТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

В съответствие с нашия ангажимент за автентичност, ние не позволяваме на хората да се представят невярно във FRIENDS.DOG, да използват фалшиви профили, изкуствено да увеличат популярността на съдържанието си или да участват в поведение, предназначено да позволи други нарушения съгласно нашите Стандарти на общността. Тази политика има за цел да защити сигурността на потребителските профили и на нашите услуги и да създаде пространство, където хората могат да се доверят на другите хора и на общностите, с които си взаимодействат. 

 

ФАЛШИВИ НОВИНИ 

Намаляване на разпространението на фалшиви новини във FRIENDS.DOG е отговорност, която приемаме сериозно. Също така признаваме, че това е предизвикателен и чувствителен въпрос. Искаме да помогнем на хората да бъдат информирани, без да потискаме продуктивните публични дискусии. Също така има тънка граница между фалшивите новини и сатирата или личното мнение. Поради тези причини не премахваме фалшиви новини от FRIENDS.DOG, но вместо това значително намаляваме разпространението им, като ги показваме по-назад в новините.