Целта на FRIENDS.DOG, е членовете на общността да споделят  преживявания, да се свързват с приятели и да изграждат общности. Бихме искали всички във FRIENDS.DOG да се изразяват свободно, без значение от държава, култура, език и религия. 

 

Разбирайки, колко е важно FRIENDS.DOG да бъде място, където хората да се чувстват свободни да общуват, споделяйки любовта си към животните се отнасяме сериозно към ролята си да отстраняваме своевременно всеки опит за злоупотреба. 

Заради това разработихме набор от Стандарти на общността, FRIENDS.DOG. Нашите политики са базирани на отзиви от нашата общност и съветите на експерти в различни сфери на дейност, като напр. технологии, обществена безопасност и човешки права. За да гарантираме, че гласът на всеки се оценява, ние много внимаваме да изработим политики, които включват различни възгледи и убеждения, по-специално тези на хората и общностите, които в противен случай могат да бъдат пренебрегвани или маргинализирани. 

 

Автентичност: Искаме да се уверим, че съдържанието, което хората виждат във FRIENDS.DOG, е автентично. Ние считаме, че автентичността създава по-добра среда за споделяне, и заради това не искаме хората, използващи FRIENDS.DOG, да представят невярно себе си или това, което правят. 

 

Безопасност: Ние сме ангажирани да направим FRIENDS.DOG безопасно място. Фрази, които заплашват и имат потенциала да унижават, изключват или заглушават други и не са разрешени във FRIENDS.DOG. 

 

Поверителност: Ние сме ангажирани да защитаваме неприкосновеността на личните живот и информация. Поверителността предоставя на хората свободата да бъдат себе си и да избират как да споделят във FRIENDS.DOG и да се свързват по-лесно. 

 

Достойнство: Ние вярваме, че всички имат права, ето защо очакваме хората да уважават достойнството на другите и да не ги тормозят или унижават. 

 

Нашите Стандарти на общността се прилагат за всички  и за всички видове съдържание. Създадени са да бъдат всеобхватни – например съдържание, което може да не се счита за омразно, е възможно все пак да бъде премахнато за нарушаване на различна политика. Ние осъзнаваме, че тези думи означават различни неща или засягат хората различно в зависимост от техните общности, езици или личен опит. Ние работим усилено по отчитането на тези нюанси, докато също така прилагаме нашите политики непрекъснато и справедливо спрямо хората и техния начин на изразяване. Нашето принудително прилагане на тези стандарти разчита на информация, която е налична за нас. В някои случаи това означава, че може да не открием съдържание и поведение, което нарушава тези стандарти, а в други случаи принудителното прилагане може да е ограничено да ситуации, в които ни е предоставена допълнителна информация или контекст. 

 

Хората могат да докладват потенциално нарушаващо съдържание, включително страници, групи, профили, индивидуално съдържание и коментари. Ние също така предоставяме контрол над техните собствени преживявания, като им позволяваме да блокират, да се оказват от следването или да скриват хора и публикации. 

 

Последствията от нарушаването на нашите Стандарти на общността варират в зависимост от сериозността на нарушението и историята на лицето в платформата. Например може да предупредим някого при първо нарушение, но, ако продължава да нарушава правилата ни, може да ограничим възможността му да публикува във FRIENDS.DOG или да деактивираме профила му. Също така може да уведомим правоохранителните органи, когато вярваме, че съществува реален риск от физическа вреда или пряка заплаха за обществената безопасност.